Project page banner

Mitä tahansa elämässä tapahtuu, ketään ei pidä estää saavuttamasta potentiaaliaan. Eurooppaan on viime vuosina saapunut miljoonia pakolaisia, joista monilla on taitoa, intohimoa ja sitkeyttä menestyäkseen yrittäjinä. Ihmisten integroiminen työn kautta on elintärkeää kun heidät toivotetaan tervetulleeksi laajempaan yhteiskuntaan, ja se hyödyttää meitä kaikkia ja koko talouksiamme tulevaisuudessa. Mutta pakolaiset kohtaavat myös erityisiä haasteita, kun he aloittavat matkansa perustaakseen uusia yrityksiä. Monet joutuvat kohtaamaan monimutkaisia ​​säännöksiä, uuden kulttuurin ja tuntemattoman liiketoimintaympäristön. Useimmilta puuttuu verkostoja ja resursseja toteuttaakseen unelmansa. Tämä uusi yrittäjäsukupolvi tarvitsee erityistä tukea.

Re-Start-projekti on suunniteltu vastaamaan pakolaisten oleellisiin kysymyksiin, jotka haluavat aloittaa oman yrityksensä. Hankkeen aikana kehitetään laajaan tutkimukseen perustuva kattava käsikirja ja verkkosivusto tarjoamaan tietoa ja ohjausta maahanmuuttajille, pakolaisille ja turvapaikanhakijoille sekä tukemaan heidän kanssaan työskenteleviä toimijoita. Seuraavat kysymykset ohjaavat tutkimusta:

Everyone is Welcome

1. TOIMIJOIDEN JA MAAHANMUUTTAJIEN TARPEET:

 • Mitkä ovat pääasialliset vaikeudet, joita toimijat kohtaavat työnohjauksessa?
 • Mitä voitaisiin tehdä toimijoiden työnohjauksen osaamisen parantamiseksi?
 • Mitkä ovat tärkeimmät maahanmuuttajien kohtaamat ongelmat työnhaussa?
 • Mitkä ovat suurimmat maahanmuuttajien kohtaamat ongelmat yrityksen perustamisessa?

2. TYÖMARKKINAT

 • Analyysi kunkin maan nykyisistä kansallisista työmarkkinoista.
 • Miten työpaikkojen tutkiminen etenee?
 • Mitkä ovat yritysten odotukset?

3. YRITTÄJÄOSAAMIEN KARTTAUS

 • Mitä osaamista yrittäjä tarvitsee?
 • Miten toimijat voivat tukea maahanmuuttajia yksilöidäkseen heidät?
 • Miten maahanmuuttajat voivat hankkia yrittäjäosaamista?

4. KANSALLISET SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET

 • Yritysten perustamista koskevien kansallisten sääntöjen ja lainsäädännön tunnustaminen;

5. RAHOITUS

 • Millaista rahoitusta on olemassa EU:n ja kansallisella tasolla?
 • Miten maahanmuuttajat voivat hakea sitä?
 • Kuka voi tukea heitä hakemisessa?

6. SYSTEMOINTI

 • Miten yllä olevat tiedot voidaan systematisoida käytännön käsikirjaan?
 • Voisiko olla mahdollista luoda avoin koulutusresurssi?